Se requieren; Ingeniero Electromecánico - Ingeniero Mecánico en Tibás.